Cubital Tunel Sendromu

DİRSEĞİN ULNAR NÖROPATİSİ- CUBİTAL TUNEL SENDROMU

Ulnar sinirin dirsekten geçtiği ulnar oluk ya da cubital tunelde genellikle kronik mekanik bir bası yada gerilme sonucu sıkışması ile ortaya çıkmaktadır.Çoğunlukla sebebi dışarıdan bası ve tekrarlanan travmalardır. Çok sık olarak yıllar önce geçirilen dirsek ekleminde artrite neden olan dirsek kırıkları tardy ulnar felç denen duruma yol açmaktadır. Diğer sık nedenler dirseğin tekrerlayıcı-kronik ufak çaplı travmalarıdır. Bunlar dirseğin uzun süre katlanması,dirseği masaya dayayarak çalışma, araba kullanırken sol dirseği kapıya dayama, dirseği katlayarak uyuma, boya yapma, gitar çalma gibi uğraşlardır. Bazı kişilerde doğumsal olarak cubital tunel dar olması da etkenlerden biridir.

Dirseğin ulnar nöropatisinde duyusal belirtilerden çok motor belirtiler daha ön plandadır. Bunlar el kaslarında güçsüzlük, kavrama ve çimdikleme gibi el becerilerinde bozulma, elin bazı kaslarında erimeler ortaya çıkmaktadır.Elin 4. özelliklede 5. parmağında uyuşukluk görülebilmektedir.Muayenede elin şeklinde bazı değişiklikleri gözlemleyebiliriz. Benediksiyon postürü dediğimiz elin pençe şeklini almış olduğu elin 4.5. parmağının içe doğru kıvrıldığı görebiliriz. Wartenberg işaretinde 5. parmağın dışa kaydığını görebiliriz. Hasta elini cebine götürdüğünde küçük parmak takılmaktadır. Froment işaretinde kağıt parçasını tutmada zorlanmayı görüyoruz. Yumruk yapıldığında 4.5 parmağın kıvrılmadığını görebiliriz.

Dirseğin ulnar nöropatisi-cubital tunel sendromunda teşhis

Klinik muayene ve EMG testi ile tanı konur. Bu test ile dirsek seviyesinde ulnar sinir iletim hızının yavaşladığı tespit edilebilmektedir.

Dirseğin ulnar nöropatisi-cubital tunel sendromunda tedavi

En başta cubital tunel sendromuna neden olan aktiviteden uzak durarak ulnar sinir üzerindeki baskıyı azaltmamız gerekir.Sürekli dirseği bir yere dayayarak ve dirseği bükerek yapılan hareketlerden kaçınılmalıdır. Şikayetler geceleri ortaya çıkıyorsa ateller kullanılabilir. Cubital tunel sendromu hafif düzeyde ise analjezik-antienflamatuar ilaçlar, nöropatik ağrıda kulanılan ilaçlar kullanılabilmektedir. Fayda görülemediği durumlarda fizik tedavi uygulanabilmektedir. Dirsek bölgesine sıcak, soğuk veya ultrasonografik olarak ses dalgaları uygulanmaktadır. Bu yöntemler ile sonuç alınamaz ise veya EMG testinde ağır düzeyde dirseğin ulnar nöropatisi ya da cubital tunel sendromu saptanmış ise tedavi cerahidir. Cerrahi olarak dirseğin sıkıştığı bölgedeki yumuşak doku açılır ve kaslar gevşetilir, sinirin sıkışmasına neden olan başka bir şey var ise cerrahi olarak çıkartılırak ulnar sinir üzerindeki baskı azaltılır.

Pin It