TRİGEMİNAL NEVRALJİ (DELİRTEN HASTALIK)

TRİGEMİNAL NEVRALJİ (DELİRTEN HASTALIK)

Trigeminal nevralji trigeminal sinirin dağılım alanında ani, şiddetli, kısa süreli (saniyelik) çok şiddetli, bıçak saplanır ya da şimşek çakar tarzda ağrılardır. Halk arasında trigeminal nevralji ani şiddetli yüz ağrısı-delirten hastalık olarak da bilinir. Genellikle yüzde ve tek taraflıdır. 40 yaş üzeri kadınlarda daha sık görülmektedir. Trigeminal sinirin 3 ana dalı vardır. 1-Maxiller (yanak-elmacık kemiği bölgesi), 2- Mandibuler (çene bölgesi) 3- Oftalmik (göz bölgesi) E n çok maxiller ve mandibuler dalda görülür. Ağrı tek taraflıdır. Ağrıyı genellikle yüze dokunma, konuşma, yemek yeme, traş olma, diş fırçalama, soğuk gibi etkenler başlatır.Ağrı atakları hastalığın başlangıcında seyrek iken zamanla sıklaşır, ilaç tedavisinden daha az fayda görmeye başlar bu nedenle depresyon ve intihar girişimleri görülebilir. Hastalığın tanısında hastanın verdiği anamnez, nörolojik muayene, EMG ve beyin MR gibi tetkikler kullanılmaktadır. Tüm tetkiklerin normal olmas durumunda idiyopatik (nedeni bilinmeyen) trigeminal nevraljiden söz edilir. Klasik trigeminal nevraljide hastalığın gerçek sebebinin ne olduğu bilinmemektedir. Trigeminal sinirin beyin sapından çıktığı yerde damar basısı ya da trigeminal sinirin beyin sapındaki duyu çekirdeğinde anormallik olduğu düşünülmektedir.

Tedavi: Nevraljiye neden olan organik bir lezyon saptanırsa tedavi ona yönelik olmalıdır. Tedavide ilk tercih epilepside kullanılan ilaçlardır.Karbamazepin, okskarbazepin, gabapentin, pregabalin, fenitoin, baklofen gibi ilaçlar kullanılmaktadır. Çoğu kez ataklar hastalığın başlangıcında karbamazepin ile giderilebilmektedir. İlaç tedavisi i,le sonuç alınamıyan vakalarda ağrıyan sinir dallarına alkol enjeksiyonu, gliserol ile trigeminal gangliozis ya da radyofrekans termokoagülasyon gibi müdahaleler ile tedaviye devam edilebilir .Bunlarla da yeterli sonuç alınamazsa suboksipital kraniotomi ile trigeminal sinirin mikrovaskuler dekompresyonu veya rizotomi ameliyatları yapılabilir. Son zamanlarda bazı kliniklerde nörolterapi ve lokal kortizon enjeksiyonu uygulamaları yapılmaktadır. Trigeminal nevraljinin tedavisinde lokal steroid enjeksiyonu medikal tedavilere yanıt vermeyen hastalarda koronoid çentikten bir iğne ile girilerek triamkinolon ve bupivakain karışımı etkilenen sinir dalı civarına enjekte edilerek yapılmaktadır. Tedaviye yanıt vermeyen trigeminal nevraljisi olan hastalara lokal steroid enjeksiyonu kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır. Enjeksiyonlardan sonra ağrı ya tamamen ortadan kalkmakta ya da rahatça tahammül edilebilir bir seviyeye inmektedir. Lokal steroid enjeksiyonu, seçilmiş hasta grubları için uygulanması nispeten kolay ve güvenli bir tedavidir.

Pin It