BENİGN İDİYOPATİK İNTRAKRANİAL HİPERTANSİYON (PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ)

BENİGN İDİYOPATİK İNTRAKRANİAL HİPERTANSİYON (PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ)

Nedeni bilinmeyen kafa içi basınç artışı söz konusudur. Beyin omurilik sıvısının emiliminde bir bozukluk sonucu kafa içi basıncında artışa neden olarak beyin tümörüne benzer bulgular ortaya çıkmasına neden olan bir baş ağrısı tipidir.Öksürme, ıkınma gibi kafa içi basıncını artıran hareketler ile ağrı ortaya çıkmakta veya şiddetlenmektedir. Ağrı genellikle sabah uyanınca ortaya çıkmaktadır.Ağrı göz arkasında hissedilmekte bazen göz hareketleri ile bile ağrı artmaktadır.Bazen hastalarda bulanık görme, görme kaybı, çift görme gibi şikayetler ortaya çıkmaktadır.30-50 yaş arası kilolu, beyaz tenli kadınlarda daha sık olarak görülmektedir. Bazen kullanılan bazı ilaçlar doğum kontrol hapları, tetrasiklin gibi antibiyotikler, kortizon içeren ilaçlar butip ağrıya neden olmaktadır.

Pseudotümör cerebri tanısı: Nöroradyolojik incelemeler beyin tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) normal olabildiği gibi beyin ödemine bağlı olarak ventriküllerde basılma-küçülme izlenebilmektedir. LP yapılarak eyin omurilik sıvı basıncının ölülmesi tanı hakkında bilgi vermektedir.

Pseudotümör cerebri tedavisi

Pseudotümör cerebri tedavisindeki amaç beyin omurilik sıvı üretimini azaltmakt›r. Hastalar bu nedenle verilen asetozolamid isimli ilaç tedavisinden fayda görebilmektedirler. İlaç tedavisinde fayda görmeyen hastalara cerrahiolarak lumboperitoneal shunt uygulanabilmektedir.

Pin It