Karpal Tunel Sendromu

KARPAL TUNEL SENDROMU (CTS)

Median sinirin el bileğinde sıkışması sonucu ortaya çıkan bir sendrom olup elin 1.2.3. parmağını ve 4. parmağın yarısını etkiler. 5.(serçe parmak) ulnar sinirden innerve olması nedeniyle etkilenmez. Kadınlarda 40 ile 60 yaş arasında sık görülür. Karpal Tünel Sendromu (KTS) en sık görülen tuzak nöropatidir Genel popülasyonun %1'inde, yetişkin popülasyonun %2'sinde, el bileğini zorlayan tekrarlayan hareketlerleri yapan kişilerde %5 oranında görülmektedir. En sık tekrarlayıcı belli hareketleri yada işleri sık olarak yapan kişilerde ortaya çıkmaktadır. Eli yada kolu birkaç kez zorlamakla ortaya çıkan bir durum değildir. Uzun süreli aynı hareketleri tekrarlamış olmak önemlidir. Bu nedenle karpal tünel sendromu bir meslek hastalığıdır diyebiliriz Sürekli masa başında maus ve klavye kullananlar, el işi yapan ev hanımları , inek ve koyunda süt sağanlar, bahçede, tarlada çapa yapanlar, marangozlar, elleriyle sıklıkla bulaşık yıkayanlar, şoförler ve diğer el bileğini tekrarlayan hareketlerle uğraşanar daha yatkındırlar. Kadınlarda hamilelik sırasında sık rastlanabilmektedir.Ancak bu durum geçicidir. Doğumdan birkaç hafta sonra düzelmektedir. Bilek kanalı dar olan, kilolu olan, şeker ve damar hastalığı olanlarda, fazla alkol tüketenlerde daha kolay ortaya çıkmaktadır. Hipotiroidizm, romotoid artirit, üremi, amiloidoz gibi durmlarda da sık görülmektedir.

Karpal tünel sendromu belirtileri

Genellikle şikayetler erken dönemde geceleri ortaya çıkmaktadır. Geceleri ellerde ağrı, huzursuzluk, uyuşma gibi şikayetlerle uyanıp, ellerini sallama ihtiyacı duymaktadır. Bir yada iki elde şişme, uyuşma ve karıncalanma hissi görülmektedir. Bu nedenle uyku bozukluğuna a neden olabilmektedir. Bazen eldeki uyuşmalar ve ağrı kol, omuz ve boyuna vurabilmektedir. İlerleyen evrelerde ellerde, parmaklarda (özellikle ilk üç parmakta) kuvvet kaybı ve avuç kaslarının bazılarında erimeler ortaya çıkmaktadır. Düğme ilikleme, ayakkabı bağını bağlama, gazeteyi tutma, fermuarını çekme gibi basit günlük işleri yapmada zorlanılmaktadır.

Karpal tünel sendromu teşhisi:

El bileğine (resim 1 deki CTS noktası) refleks çekici ile vurulduğunda hasta bileğinde şiddetli ağrı ve el parmaklarında (ilk üç parmak ve dördüncü parmağın yarısında) elektriklenme ve uyuşma hissetmektedir. Bu tinel belirtisi olarak bilinir. Her iki el bileği 60 sn. süre ile fleksiyonda tutulduğunda avuç ve parmaklara doğru bir uyuşma ve ağrı ortaya çıkmaktadır. Bu da phalen belirtisi larak bilinir. Ters Phalen belirtisi de her iki el bileği 60 sn süre ile ekstansiyona getirildiğinde yine avuç ve parmaklara doğru ağrı ve uyuşma ortaya çıkmaktadır. Kesin tanı EMG testi ile konmaktadır.

Karpal tünel sendromu tedavisi

1-TIBBİ TEDAVİ: El ve el bileği zorlayan hareketlerden kaçınılması gerekmektedir Mesleki nedenler ie karpal tünel sendromu ortaya çıkmış ise el bileğini sürekli bükülü şekilde tutmamaya dikkat etmek gerekir. Bilgisayar kullanımında uygun mouse kullanmak, bileğe yük bindirecek şekilde masaya dayamamaya dikkat edilmelidir El, el bilek ve parmakları güçlendirici egzersizler yaparak kaslar kuvvetlendirilmelidir. El bileği atelleri kullnılmalıdır. Bu önlemleri alan hastaların %30'unda belirtiler 6 ay içinde kendiliğinden iyileşebilmektedir. İyileşme oranı gençlerde ve gebelik sırasında oluşan karpal tünel sendromunda daha fazladır.

-Kortizon uygulaması: Kortizon enjeksiyonu el bileğine tek doz olarak uygulanmaktadır. Karpal tünel içindeki ödemi azaltıp, median sinirin rahatlatılması sağlanmaktadır. Etkisi 5 ile 10 gün içinde ortaya çıkmaktadır. Gerekli durumlarda enjeksiyon tekrarlanabilir. Steroid enjeksiyonları ağrıyı azaltmak ve fonksiyonu artırmak amacıyla kullanılabilmektedir. Steroid enjeksiyonları iğne ucu sinire temas etmediği takdirde oldukça güvenli bir metod olarak görülmektedir

– Ağızdan düşük doz kortizon tedavisinin iyi sonuçlar verdiği bildirilmiş olsa da bu tedavinin daha sonraki sonuçlarına dair yeterli bilgi bulunmamamktadır.

2-CERRAHİ TEDAVİ: Orta ve ileri seviyede karpal tünel sendromunda cerrahi yöntemle el bilek ön kısmından küçük bir insizyon ile kanal gevşetmesi sağlanabilmektedir. Ameliyat sonrasında 2 hafta süre ile el bilek koruyucu atel ile ikinci hafta sonrasında başlayan fizik tedavi yöntemleri ile tam iyileşme sağlanabilmektedir.

Pin It